dijous, 11 d’octubre del 2012

PAGAMENT ACTIVITATS EXTRAESCOLARS

Per tal de facilitar el pagament de les activitats  extraescolars us oferim diverses maneres de fer-ho

OPCIÓ 1    MENSUALMENT
a)  Durant la primera quinzena de cada mes fent un ingrés o una transferència al compte de l'ampa indicant el nom, cognoms i activitat que fa l'alumne/a

CAIXA DE PENSIONS     2100 6912  65  0100058589 


b) El primer dimecres de  cada mes de 8:00 a 8:30 h al menjador de l'institut es podrà fer el pagament en efectiu (preguem que porteu l'import exacte)

OPCIÓ 2  TRIMESTRALMENT
Igual que l'opció mensual :
a) Ingrés en compte o transferència
b) En efectiu

                                                       
 ACTIVITAT
PAGAMENT
MENSUAL
PAGAMENT TRIMESTRAL
Hip Hop
15€
45€
Futbol sala
15€
45€
Teatre
15€
45€
Anglès I
26€
78€
Anglès II
26€
78€
Bàsquet masculí
15€
78€
Korfbal
15€
45€