QUI SOM


L’AMPA IES Vacarisses  és una entitat sense afany de lucre que agrupa pares i mares del nostre institut.

L' AMPA és el principal interlocutor que tenen els Mestres i els equips directius per a tractar els temes que afecten a tot el col.lectiu de famílies.

L’AMPA permet als pares i a les mares reflexionar i opinar sobre el funcionament quotidià de l’escola i sobre temes educatius d’abast general.

L’AMPA administra i gestiona els recursos que aporten els associats.

L’AMPA participa en la presa de decisions i en el govern del centre mitjançant un representat al Consell Escolar.
ELS NOSTRES OBJECTIUS  • Aconseguir un centre públic de qualitat, millorar les condicions en que es desenvolupa la tasca educativa i cohesionar les famílies en un objectiu comú
  • Col.laborar activament en la marxa de l'Institut amb suggeriments, subvencions, ajudes...
  • Informar i assessorar als pares i mares  de les activitats pròpies de l'AMPA  de forma individual i col.lectiva en tot allò que afecta a l'educació dels seus fills i promoure els drets i deures que tenen en aquesta labor.
  • Promoure la qualitat educativa.
  • Potenciar la participació de la família en la vida del centre.    MEMBRES DE LA JUNTA DIRECTIVA 


 COMISSIONS