divendres, 11 de setembre del 2015

ARMARIETS CURS 2015-2016

ARMARIETS

 
Recordem a tots els alumnes que disponsin d'armariets del curs passat, que hauran de deixar-los oberts i buits abans del proper 18 de setembre. Després d'aquesta data procedirem al trencament de cadenats i buidatge dels armariets que encara restin tancats, no fent-nos responsables dels objectes que puguin contenir.
PREUS DE LLOGUER DELS ARMARIETS PER AL CURS 2015-2016

Socis de l’Ampa  : 10€

No Socis :              25€

S’ha de fer l’ingrés al compte de l’Ampa

La Caixa  2100   6912   65   0100058589

Heu de lliurar còpia del comprovant d’ingrés  a consergeria per tal que us sigui assignat un nou armariet per aquest curs.