dijous, 18 d’abril del 2013

PREN EL TEU CENTRE


Benvolgudes famílies
Aquesta és una circular comuna entre totes les AMPAs de Vacarisses.
Us volem informar que les AMPAs del municipi han decidit sumar-se a la convocatòria estatal que la Marea Groga (moviment a favor de l’escola pública i en contra de les retallades en educació) va convocar per al  proper dijous 25 d’abril sota el lema: PREN EL TEU CENTRE. Aquesta iniciativa pretén aglutinar, en un sol acte, a famílies i membres de la comunitat escolar.
La convocatòria consisteix en una tancada als centres educatius que es realitzarà a partir de les 18h del proper dijous 25 d’abril fins a les 23:30 Les tancades han de servir per a obrir ponts de diàleg, per conèixer , de primera mà, l'afectació que les retallades i noves lleis educatives provoquen o poden arribar a provocar als estudiants, docents, altres treballadors del sector educatiu i les famílies.
En el cas de Vacarisses s’ha decidit que la tancada es faci en un sol centre (encara per determinar) amb dos objectius: 
D’una banda, facilitar un espai de trobada, fent sorgir noves sinergies entre tots els agents educatius del municipi arrel del coneixement i debat de la situació de l’educació al nostre municipi. 
De l’altra, el volum de participants i la diversitat d'aquests, generarà debats més rics i més ressò mediàtic.
El centre educatiu on es farà la tancada i les activitats a realitzar durant la mateixa es concretaran en el marc de la reunió de presentació de la Comissió Groga de Vacarisses que tindrà lloc el proper divendres 19 a les 20h a la Sala H de La Fàbrica, on hi seran presents membres de les diferents AMPAs del poble.
Tot i que s'ha de dibuixar la concreció de la tancada del nostre municipi des de les AMPAs, us podem fer arribar els acords que ja hem tancat per tal de ser més operatius a la reunió:
·       La tancada serà de 17h a 9h però cada família pot participar com cregui convenient, arribant mes tard, marxant a dormir a casa, marxant al matí més d’hora, lo important és posar el nostre granet de sorra com puguem.
·       Convocar a la tancada a tots els agents educatius del municipi (direccions i docents, entitats i associacions culturals, ajuntament) per tal de poder articular un debat i recollir propostes i informació a nivell municipal. Fer llistat i persona d'enllaç.
·       Per la tancada: comissions de debat, d'activitats, de dormitori, de menjador, de buidatge informatiu, de documentació, de neteja, d'enllaç.
·       Referent a logística: dels àpats (sopar i esmorzar) se’n farà càrrec cada família. Portant també els estris per menjar (evitant així usar els del menjador escolar) i per dormir matalassos inflables i sacs.
·       Direccions de tots els centres s’adhereixen a la tancada.
·       Les direccions i docents de cada centre s’han compromès a elaborar un buidatge sobre com els està afectant les retallades a cada centre concret.
·       Les AMPAs s’encarregaran de fer arribar  la circular conjunta i recollir i fer buidatge de les propostes de debat i activitats que les famílies els facin arribar (via correu, per bústia o assistint a la reunió de preparació) recollir proposta d’activitats, debats, comissions de les famílies.
És una oportunitat per aprendre, conèixer noves realitats i articular propostes a nivell municipal que enriqueixin l’educació de totes les persones del municipi...
L’EDUCACIÓ ÉS COSA DE TOTS
Esperem les vostres propostes i la vostra participació: tancada25.vacarisses@gmail.com